header2.png

HIVENTURES

VÁLSÁGCSOMAGOK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

ÁLTALÁNOS

Milyen szempontok alapján ítélik meg, hogy a cég nehéz likviditási helyzetbe jutott?


Ez minden esetben egyedi vizsgálattal történik. Olyan cégeknek szeretnénk segítséget nyújtani, akik a COVID 19 miatt kerültek nehéz likviditási helyzetbe. A legfontosabb kérdés talán az, hogy Mennyivel esett vissza az árbevétele? Ebből következik a többi szempontokat amit nézünk: Hány dolgozójának nem tud most munkát adni? Van-e ki nem fizetett szállítója? Bérleti díjat/rezsit tudja-e fizetni?
A tagi kölcsön az árbevételből is visszafizethető?


Csak az üzemi eredményből, máskülönben csak további veszteséget/finanszírozási igényt eredményezne a cégnek, ha pusztán árbevételből fizetné vissza.
A kölcsön és kamatainak törlesztése esetén az 1% tulajdonrész kivásárolható?


Nem, az az exit upside része.
Elvárás-e az alapítók/tulajdonosok kezességvállalása?


Startup részéről nem elvárás, KKV esetében igen. KKV esetében azt feltételezzük, hogy ezek a cégek azért nem tudnak banki hitelt felvenni, mert a vagyontárgyaik tovább nem terhelhetőek. Ez egy fedezetlen finanszírozás, ráadásul minket a futamidő végén (valószínűleg a bankok után) kell kivásároljon. Ezért van szükség a tulajdonosok személyes felelősségvállalására.
Mi biztosítja, hogy nem olyanok kapják, akik amúgy nem válságos időben is becsődöltek volna, ha nincs újabb kör?


KKV ügyfélkör esetén ezért van feltételként megszabda az elmúlt két év nyereséges működése. Startup esetében ugyan úgy nézzük az elmúlt évek teljesítményét, ha azt látjuk, hogy már a válság előtt csökkent az árbevétel vagy ügyfélszám akkor nem illeszkedik bele ebbe a programba.
Székhely, telephely tekintetében van megkötés? Külföldi cég magyar fióktelepe vagy leányvállalata kaphat befektetést?


Igen kaphat. A megkötést az adott befektetés alap határozza meg (MFB vagy GINOP forrás)
A forrás felhasználására vonatkozóan milyen megkötések vannak?


Likviditás finanszírozásra vehető igénybe: bérek, szállítók, bérleti díj, rezsi. Startup esetén attól függ melyik alapból kapja a finanszírozást. Ginop esetén a legtöbbször ÁCSR22 alapján.
Tagi (konvertálható kölcsön) kapcsán a konverzióról a Hiventures önállóan dönt?


Amennyiben nem kerül visszafizetésre a kölcsön a konverzió automatikus.
Szintén tagi kölcsön kapcsán a kamatfizetés milyen gyakoriságú (éves, vagy 2 év után kölcsön tőkével együtt törlesztendő)?


2 év után a kölcsön a tőkével együtt, egyösszegben törlesztendő
Részben/egészben előtörleszthető a tagi kölcsön (ennek van-e kamatfelára)?


A honlapon is szereplő Term Sheet szerint előtörlesztésre lehetőség nincs
Drag Along jog szerződésszegéskor milyen feltételekhez kötött (értékelési küszöb, Right Of First Refusal)?


A korábbi befektető szerinti feltételek szerint, mi ehhez csatlakozunk
Tárgyalható-e a term sheet bármely pontja, vagy ez “take it or leave it”?


Dobozos termék, nem tárgyalható. A Startup és a KKV mentő esetén ez az elv érvényesül. Egyedi konstrukcióra a klasszikus termékeink (inkubáció, magvető, növekedési) valamint a Krízis 1 tőkealap esetében van lehetőség
Mennyire kulcsfontosságú, hogy 100%-os melléklet lista kerüljön beküldésre? Érdemes félkészen beadni?


Nem érdemes. Attól tud gyors lenni a folyamat, ha nem azzal telnek a napok, hogy a szükséges dokumentációra várunk. Onnan tud indulni a 30 munkanap, ha hiánytalanul rendelkezésre áll a dokumentum lista.
Milyen hamar fog kimerülni az elérhető keret?


Ezt nehéz előre megjósolni. Attól függ mennyi jelentkezés fog érkezni, de év végégig várhatóan kitart. Ha van rá igény, lehetséges majd a keretemelés.
Pontosan mikortól áll rendelkezésre a keret, hol tart a háttérmunka?


A Startup a KKV mentő programokra és a Krízis 1 tőkeprograma már lehet jelentkezni április 28 óta
Ha megítélik a mentőcsomagot egy cégnek, ami equity&convertible loan alapján (össz. 100 millió) kapta meg a támogatást, és a cég a convertible loan-t visszafizeti ebben az évben, az jelenthet bármilyen problémát?


Igen az probléma, mert ebben az esetben a convertibe loan nem tőkeként viselkedik. Ezt nem tudjuk elfogadni
Mik a finanszírozási döntések kritériumai? Vannak objektív kritériumok ami alapján mindenki kap finanszírozást, aki azoknak megfelel? Vagy a döntés a HiV döntéshozóinak az értékelésén múlik?


Objektív előfeltételek vannak, aminek mindenképpen teljesülnie kell. Ezek után, minden folyamat egyedi, a döntéshozók értékelésén fog múlni, hogy ki kap. Egy ilyen terméknél nem lehet mindent beparaméterezni. A végső döntést mindig az adott bizottság hozza meg.
Van definíciója a startup és a KKV kategóriának? Mikor jelentkezzen egy cég az egyik vagy a másik kategóriába?


KKV-nak mi azt a vállalkozást tekintjük, akinek stabil árbevétele és piaca van, ahol a megtérülésünket a nem kizárólag a jövőbeni lehetőségektől és jól megírt üzleti tervből várjuk, hanem az elmúlt évek nyereséges működéséből látjuk. A Startup termékektől dinamikus árbevétel bővülést várunk, ugyanakkor természetes ha ennek a dinamikus növekedésnek az ára közép távon a fejlesztések, felskálázás miatti finanszírozási igény.
Ha vállalkozás külföldön van (UK), nemzetközi befektetővel, de a leány konvergencia régióban (HU) - minden dokumentáció angolul kell legyen, ebben az esetben tud-e működni?


Annak érdekében, hogy tartani tudjuk a 30 munkanap alatti folyósítást, a jelentkezést és a szükséges dokumentumokat magyar nyelven kérjük benyújtani. Amennyiben egy vállalkozás nem a Mentő/Krízis csomagra, hanem a sztenderd termékeinkre jelentkezik, ott elfogadjuk az angol nyelvű dokumentumokat is.
A befektetés formája: 1% tőke - és a többi kölcsön (convertible loan): hogy tud az alap ennyi kölcsönt nyújtani a vonatkozó jogszabályok alapján?


Fontos, hogy nem a befektetés 1%-a tőke. Az 1% a Hiventures tulajdonrésze lesz a tőkebefektetés után, és tulajdonosként nyújthat tagi kölcsönt is.
Use of Funds – van-e korlát a programok alatt?


Egyrészt a tőkeprogramok célja képez egy korlátot, azaz mindenképp figyelembe kell venni, hogy a mentőprogramokból nem finanszírozható egy új fejlesztés vagy beruházás. Másrészt az adott forrásra (MFB illetve GINOP) vonatkozó felhasználási szabályokat be kell tartani, ezeket a termékleírások, illetve vonatkozó jogszabályok részletezik.
A tőke-tagi kölcsön arány a rendelkezésre bocsátott befektetési összegen belül a korábbi post money érték alapján alakul ki?


Igen.

KKVMENTŐ

Elengedhetetlen feltétel, hogy a KKV éljen a moratóriummal?


Azt kérjük a nehéz helyzetbe jutott cégektől, hogy éljenek minden lehetőséggel, ami elérhető, (pl: moratórium vagy akár a kurzarbeit). Aki csak a hitelét nem tudja fizetni, annak az elég segítség. Természetesen, ha valakinek nincs hitele, vagy kizárt a moratórium feltételeiből, az fordulhat hozzánk ezzel a céllal is.
KKV Pro esetén is EBITDA szorzós cégértékelést alkalmaztok, mint a mentőcsomagnál?


A KKV Pro termék esetében normál cégértékelést végzünk, (szorzószámos, DCF), míg a KKV mentőcsomagnál egy egyszerűsített EBITDA szorzós értékelést készítünk.
KKV Mentőprogramnál milyen a tőke és tagi kölcsön visszafizetés üteme?


A tőke esetében különféle exit szcenáriók elképzelhetőek, pl. harmadik fél által történő felvásárlás, vagy tulajdonosok általi kivásárlás egyösszegben, a futamidő alatt nincs törlesztési kényszer. A tagi kölcsön esetében a kamat mértéke 5,1%, alapesetben a kamat és tőketörlesztés is a futamidő végén egyösszegben történik, de előtörlesztésre is van lehetőség.
KKV mentőcsomagnál tagi kölcsön folyósítását mihez kötitek?


A tagi kölcsön a tőkével együtt kerül jellemzően folyósításra. A folyósítási feltételeket igyekeztünk, ahol lehet nyilatkozati formában megoldani, ez alól kivételt képez pl. a tőkeemelés cégbírósági bejegyzése – ez esetben szükséges a cégbíróság bejegyző végzése a folyósításhoz.
KKV Mentőcsomag kapcsán: egy Jeremie 1 befektetés éppen most MBO tranzakció alatt van, azaz a befektető kilép és helyére a menedzsment lép. Ekkor is van lehetőség még igénybe venni a lehetőséget?


Természetesen igen, amennyiben a többi jelentkezési feltételt teljesíti a cég. A tranzakció lezárultáig érdemes megkezdeni a jelentkezéshez szükséges dokumentáció összegyűjtését.
Elvárás-e az alapítók/tulajdonosok kezességvállalása?


Igen. KKV esetében azt feltételezzük, hogy ezek a cégek azért nem tudnak banki hitelt felvenni, mert a vagyontárgyaik tovább nem terhelhetőek. Ez egy fedezetlen finanszírozás, ráadásul minket a futamidő végén (valószínűleg a bankok után) kell kivásároljon. Ezért van szükség a tulajdonosok személyes felelősségvállalására.
Miért éri meg a KKV Mentőprogramot igénybe venni, a most újonnan induló vállalkozói hitelekhez képest?


A KKV mentőprogram sztenderdizált folyamatainak köszönhetően 30 munkanapos átfutási időt vállalunk, ami egyedi a piacon. Különleges finanszírozási mixet használunk tőkebefektetés valamint tagikölcsön formájában, emellett türelmes befektető partnere leszünk a vállalkozásnak, ami nagyobb tervezhetőséget, és alacsonyabb stresszfaktort biztosíthat.

STARTUPMENTŐ

Igénybe veheti olyan cég valamelyik startup mentőcsomagot, aminek nem esett az árbevétele (jelentősen) a válság hatására?


Igen, az is igénybe veheti. Természetesen a növekedést is tudjuk támogatni.
A kiírás alapján a Hiventures-nek joga van a következő kör 25%-át adni. Ez alól kivétel, ha a startup a következő körből fizeti vissza a kölcsönt?


Nem, a következő kör min. 25%-os hányadát mindenképp a Hiventures adhatja.
Ha ez egy startup mentő program, miért szükséges a 25%-os pre-emption jog?


A gyors finanszírozással lehetőséget nyújtunk a startupoknak a túlélésre és ha a válság elmúltát követően erősödik a cég, akkor a további tőkeemelés lehetőségével a Hiventures részesedni szeretne az upside-ból is. Nem csak a downside, vagy a limitált megtérülés kockázatát megfutni. Ez nem egy támogatás, hanem a Hiventures profiljának megfelelően kockázati tőkebefeketetési termék.
NKFIH-s inkubátor befektetés - támogatás hogyan számít bele az 50 milliós előzetes befektetés kritériumba (beleszámít-e egyáltalán)?


Igen beleszámít. Az NKFIS-s inkubátor befektetéseknél elfogadjuk a támogatás részt is.
Miért van kizárva az, aki eddig sikeresen bootstrappelt és megélt így, most meg esetleg ugyanúgy bajba került, mint az, aki elköltött rengeteg befektetői pénzt és nem tudta bebiztosítani a működését?


Mert így tud a Hiventures gyorsan folyósítani, azaz csatlakozunk a korábbi VC által kialkudott szindikátusi szerződéshez, anélkül hogy hosszas tárgyalásokba bonyolódnánk. A többieknek továbbra is lehetőségük van a hagyományos termékünkre jelentkezni, ahol nem 30 munkanap alatt tudjuk lebonyolítani a befektetést időt hagyva a jogok kitárgyalására. EKezemellett a Hiventuresnek is biztonságot és visszaigazolást ad az a tény, hogy egy másik befektető/inkubátor is potenciált látott korábban az adott startupban.
Partner lesz a Hiventures abban, hogy a válságcsomagok adta lehetőségre építve új startupok emelkedjenek fel, gyors (14-30 napos) elbírálású kihelyezést biztosítva induló startupok részére is?


Elsődleges fókuszunk azok a cégek, akik a COVID-19 miatt kerültek nehéz helyzetbe. Azok a startupok, amelyek a válság előtt nem léteztek, emiatt tehát nem is érezhették a válság hatását a mentőcsomagokra nem lesznek jogosultak. Számukra a továbbra is zavartalanul működő inkubációs befektetés erre tökéletesen alkalmas. 14-30 napos határidőt itt nem lehet vállalni, de pár hónap (2-3) alatt megvalósulhat a befektetés.
Mi a helyzet, ha több befektető, külön körökben érkezett a társaságba? Melyik jogaival kívánnak pari passu lenni?


Mindig az utolsó befektető jogaival (a jelenlegi Befektetési Szindikátusi Szerződés alapján)
A korábbi befektetők és a Hiventures szavazatelsőbbségi jogait külön-külön, vagy együttesen kívánja gyakorolni?


Együttesen
Az előírt 100 milliós tőkebefektetés a midi csomag esetében teljesíthető-e megkapott equity és convertible loan összegzéséből?


Igen teljesíthető. Sima tagi kölcsönt viszont nem tudunk elfogadni. Az inkubátor convertible loan-ját el tudjuk fogadni. Alapítói equity-t nem támogatjuk, ha egy angyal tett bele tőkét a cégbe (magánszemély vagy Kft), akkor abban az esetben tudjuk elfogadni, ha rendelkeznek Befektetési Szindikátsui Szerződéssel, amihez mi mint VC tudunk csatlakozni
Elérhető lesz nyilvánosan a startup mentőcsomaghoz végleges dokumentáció DRAFT is? (szindikátusi, befektetési szerződés)


A Term Sheet most is elérhető mind a KKV mind a Startup mentőprogramokhoz, abban láthatók a feltételek, a szindikátusi szerződés is azt fogja leképezni, ezért egyelőre nem tesszük fel a szerződést (amennyiben van igény rá, úgy azt is kitesszük majd a honlapunkra). A Krízis alap kapcsán Term Sheet nem lesz elérhető, tekintettel arra, hogy az nem sztenderd termék.
Startup mentőcsomagot illetően: midi és maxi befektetéseknél a korábbi befektető részére biztosított valamennyi elsőbbségi jog meg fogja illetni a Hiventurest? Hogyan érinti a korábbi befektető jogait?


A programra vonatkozó Term Sheet elérhető a honlapon: https://www.valsagcsomagok.hiventures.hu/startup-mento Nem cél, hogy a Hiventures stratégiai befektető legyen ezeknél a befektetéseknél, így számos megszokott jogot nem kérünk, így pl: Anti-dilution protection, Drag-along üzleti alul-teljesítés esetén, Flip-over üzleti alul-teljesítés esetén, Irányítási jogok IG-n keresztül
A Startup mentőprogram Mini csomagjára azok a cégek is jelentkezhetnek, akik habár részesültek 50 millió forintos múltbéli befektetésben, de az csak részben volt tőkebefektetés, részben pedig összegszerűen végzett mentorálás?


Csak az 50 millió forintos tőkebefektetést kapott cég jelentkezhet a programra, az egyéb szolgáltatásokat (mentorálás, inkubátor szolgáltatásai stb.) nem tudjuk figyelembe venni.
Elvárás-e az alapítók/tulajdonosok kezességvállalása?


Nem elvárás.
Alapítókon és a Társaságon kívül a teljes tulajdonosi kör, pro rata is kivásárolhatja az Hiventurest? Hogyan értelmezhető a fix kamat?


A tagi kölcsön visszafizethető a társaság CF-jából vagy az Alapítók által még a konvertálás előtt, ami alól az 1% tőke kivétel, hiszen az a hosszabb távú exit upside-ot adja a Hiventures, mint befektetőnek. A Társaság további tulajdonosi köre nem rendelkezik hasonló visszafizetési lehetőséggel.